Rusza kolejna edycja rządowego programu „Aktywna tablica”, którego celem jest rozwijanie infrastruktury szkolnej oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Kto może otrzymać wsparcie? Wsparciem finansowym w ramach programu w 2023 roku zostaną objęte: szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017-2019;
* szkoły ponadpodstawowe;
* szkoły kształcące uczniów niewidomych;
* szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 w tym z niepełnosprawnościami;
* specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze;
* szkoły, które nie skorzystały z programu w latach 2020, 2021 i 2022.

Kwoty wsparcia

Program dotyczy szkół publicznych i niepublicznych. W latach 2020-2024 szkoła może skorzystać z programu tylko raz przy założeniu, że:

- każda szkoła podstawowa i ponadpodstawowa lub szkoła za granicą może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 14 tys. zł;
- każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;
- każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów niewidomych może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;
- każdy specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego na zakup specjalistycznej drukarki w wysokości nie wyższej niż 100 tys. zł.

20 sierpnia 2021 roku Rada Ministrów przyjęła nowelizację programu „Aktywna tablica”. Jej celem było doprecyzowanie i wyjaśnienie regulacji zawartych w programie w związku z uwagami i zapytaniami zgłaszanymi przez szkoły, organy prowadzące szkoły oraz wojewodów.

 
 
Obowiązujące terminy
W 2023 roku szkoły będą mogły wnioskować o udział w programie do 15 maja, a organy prowadzące do 30 maja.
 
Kwalifikacja wniosków nastąpi do 30 czerwca. Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do 31 sierpnia.
 
Przejdź do wniosków
 

Aktywna Tablica 2021 SZCZEGÓŁY PROGRAMU

Copyright ©2020 TheBestPc Damian Ruciński, All Rights Reserved.